O projektu

V létě 2017 se nám naskytla příležitost začít realizovat spolupráci s albánskou Národní pobřežní agenturou (Agjencia kombëtare e bregdetit) na projektu, který má za cíl vytvořit zdravé prostředí pro turismus v odloučených horských lokalitách nedaleko Albánské riviéry. Podařilo se nám tak s našimi dobrovolníky propojit dosud neznámou a skomírající horskou vesnici Nivica v jižní Albánii s okolními centry a památkami pomocí více než 70 km stezek. V roce 2018 bylo těmto stezkám připojeno dalších 60 km. To pro vesnici a její obyvatele v kombinaci s dalšími plánovanými projekty vytváří do budoucna novou životní perspektivu spojenou s udržitelnou, aktivní turistikou.

V roce 2018 se projektu účastnil i tým archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie brněnské MUNI, který svou aktivitou přinesl cenné poznatky o oblasti a projektu se bude v příštích letech účastnit i nadále. Oslovujeme i další odborníky a pracoviště či studenty VŠ, jejichž pobyt může oblasti přinést užitek a zároveň může vést k jejich vlastnímu dalšímu rozvoji a objevům.

Nivica 2018

Letní Projekt Nivica 2018 je u konce. Během letošního pobytu se nám z Nivice podařilo vyznačit novou překrásnou historickou trasu, vedoucí na jih přes vesnice Golem, krásný ale vylidněný Kapariel, Zhulat, Fushë Bardhë až do Senicë, která se již nachází nedaleko jihoalbánské Sarandy. S velkým úsilím se dobrovolníkům podařilo přeznačit i staré trasy, v čele s těmi nejnáročnějšími vedoucími skrze kaňony až do regionálního centra Tepelenë a té k moři. Díky nasbíraným materiálům nyní vznikne podrobná mapa stezek a oblasti, která bude volně k dispozici na internetu pro kohokoliv. V záloze je také několik dalších projektů, které zde v budoucnu chceme realizovat a o kterých vám brzo dáme vědět - včetně filmu, který ukáže tu nejvíce opomíjenou a přesto nejdůležitější tvář Albánie.

Jsme poctěni, že se k projektu od tohoto roku přidali i archeologové z MU Brno. Už při své první návštěvě přinesli řadu cenných poznatků o této takřka neobjevené oblasti - ve svojí práci zde budou v následujících letech pokračovat a odhalí tak další dosud neznámé informace z jejích dějin. 

Spolupracujeme:

Poděkování

Léto 2017 bylo začátkem Projektu Nivica, na kterém se ve spolupráci s Albánskou pobřežní agenturou podílely desítky českých dobrovolníků. Společně jsme v roce 2017 a 2018 vyznačili cca 130 km turistických stezek v horách a kaňonech v kraji Kurvelesh v jižní Albánii. Tímto děkujeme všem, kteří se v roce 2017 a 2018 aktivit v Nivici zúčastnili. Bez nich bychom jen stěží tento projekt nastartovali.

Ještě jednou tedy děkujeme každému jednotlivému dobrovolníkovi, který se do této akce zapojil. Protože bez vás by to nešlo!

2017:

Radek Altof, Jan Binder, Tereza Burdová, Radim Chvaja, Jiří Hladký, Stanislav Hladký, Diana Hodulíková, Michal Horák, Petra Hyková, Petra Jurásková, Kristýna Kodrlová, Marek Kříž, Veronika Kudláčková, Peter Majerčák, Lucie Medová, Roman Navrátil, Agáta Paličková, Šárka Pelikánová, Matěj Plaček, Markéta Poledníková, Jiří Němec, Magda Sládková, Jana Šmejdířová, Tereza Stuchlá, Barbora Šulcová, Veronika Toboláková, Andrej Turčinek, Zuzana Valentová, Lenka Víchová, Petr Žůrek. Ti všichni pod vedením Roberta Dobry a Eriky Lorencové.

2018: 

Jana Bajtková, Jan Binder, Anna Bláhová, Matěj Coufal, Adina Dvořáková, Martina Havlíčková, Klára Herčíková, Petr Herdin, Vít Hlaváček, Adéa Hodinová, Ondřej Hyka, Kristýna Kodrlová, Denisa Koppová, Petr Košatka, Matěj Křepinský, Ondřej Nentvich, Ondřej Opálka, Jiří Prášek, Dominika Rosic, Šárka Šanderová, Šimon Špinar,  Veronika Stehlíková, Oldřich Štros, Anna Táborská, Andrej Turčinek, Monika Vilimovská, Petr Zámečník