O projektu

V létě 2017 se nám naskytla příležitost začít realizovat spolupráci s albánskou Národní pobřežní agenturou (Agjencia kombëtare e bregdetit) na projektu, který má za cíl vytvořit zdravé prostředí pro turismus v odloučených horských lokalitách nedaleko Albánské riviéry. Podařilo se nám tak s našimi dobrovolníky propojit dosud neznámou a skomírající horskou vesnici Nivica v jižní Albánii s okolními centry a památkami pomocí více než 70 km stezek. V roce 2018 bylo těmto stezkám připojeno dalších 60 km. To pro vesnici a její obyvatele v kombinaci s dalšími plánovanými projekty vytváří do budoucna novou životní perspektivu spojenou s udržitelnou, aktivní turistikou.

V roce 2018 se projektu účastnil i tým archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie brněnské MUNI, který svou aktivitou přinesl cenné poznatky o oblasti a projektu se bude v příštích letech účastnit i nadále. Brzo také bude vydána kompletní mapa značených stezek v okolí Nivice a připravujeme další ročník pobytu, který se odehraje opět během léta. Oslovujeme i další odborníky a pracoviště či studenty VŠ, jejichž pobyt může oblasti přinést užitek a zároveň může vést k i jejich vlastnímu dalšímu rozvoji či objevům.

Nivica 2019 - pojeď s námi!

V roce 2019 nejenom vydáme mapu vyznačených stezek, ale v létě také budeme v termínu 23. 6. - 7. 7. znovu organizovat již třetí ročník našeho dobrovolnického pobytu v Nivici. Kromě značení nových stezek a přeznačování těch starých se k nám již druhým rokem připojí i tým archeologů z brněnské Masarykovy univerzity, který bude pokračovat v bádání v okolí pohanského kultiště u Nivice a v jejím širším regionu ve směrem k moři.

Pokud chceš poznat opravdovou jižní Albánii, potkat další lidi jako jsi ty a účastnit se projektu, který má smysl, neváhej a vyraž s námi! Akce je koncipovaná primárně (ale ne výlučně!) pro studenty, máme proto věkový limit 30 let.

Všechny důležité informace najdeš v infodokumentu:

Infodokument – Nivica 2019

Přihlásit se je možné přes naši přihlášku:

Přihláška – Nivica 2019

Chceš se na něco zeptat? Napiš na e-mail nivica zavináč tvare-albanie.cz nebo naši FB stránku facebook.com/tvarealbanie.

Spolupracujeme:

Poděkování

Léto 2017 bylo začátkem Projektu Nivica, na kterém se ve spolupráci s Albánskou pobřežní agenturou podílely desítky českých dobrovolníků. Společně jsme v roce 2017 a 2018 vyznačili cca 130 km turistických stezek v horách a kaňonech v kraji Kurvelesh v jižní Albánii. Tímto děkujeme všem, kteří se v roce 2017 a 2018 aktivit v Nivici zúčastnili. Bez nich bychom jen stěží tento projekt nastartovali.

Ještě jednou tedy děkujeme každému jednotlivému dobrovolníkovi, který se do této akce zapojil. Bez vás by to nešlo!

2017:

Radek Altof, Jan Binder, Tereza Burdová, Radim Chvaja, Jiří Hladký, Stanislav Hladký, Diana Hodulíková, Michal Horák, Petra Hyková, Petra Jurásková, Kristýna Kodrlová, Marek Kříž, Veronika Kudláčková, Peter Majerčák, Lucie Medová, Roman Navrátil, Agáta Paličková, Šárka Pelikánová, Matěj Plaček, Markéta Poledníková, Jiří Němec, Magda Sládková, Jana Šmejdířová, Tereza Stuchlá, Barbora Šulcová, Veronika Toboláková, Andrej Turčinek, Zuzana Valentová, Lenka Víchová, Petr Žůrek. Ti všichni pod vedením Roberta Dobry a Eriky Lorencové.

2018: 

Jana Bajtková, Jan Binder, Anna Bláhová, Matěj Coufal, Adina Dvořáková, Martina Havlíčková, Klára Herčíková, Petr Herdin, Vít Hlaváček, Adéa Hodinová, Ondřej Hyka, Kristýna Kodrlová, Denisa Koppová, Petr Košatka, Matěj Křepinský, Ondřej Nentvich, Ondřej Opálka, Jiří Prášek, Dominika Rosic, Šárka Šanderová, Šimon Špinar,  Veronika Stehlíková, Oldřich Štros, Anna Táborská, Andrej Turčinek, Monika Vilimovská, Petr Zámečník